Bulgar Vatandaşlığını Geri Alma Vize D (Oturum)

1. Bulgaristan Adalet Bakanlığından Bulgaristan vatandaşı olmadığınıza dair yazı gerekmektedir.
2. Arkası beyaz fon 2 adet biometrik fotoğraf ( formatı: 35 x 45 mm)
3. Pasaport (geçerlilik süresi en az 1 yıl olmalıdır)
4. Bulgaristan’da doğudunuza dair Doğum Kâğıdı (Akta za Rajdane)
5. Daha önce bağlı olduğunuz Belediyeden hangi Antlaşmaya göre göç ettiğinize dair yazı gerekmektedir
6. İsim Denklik Belgesi (Apostilli olacak)
7. Bulgaristan’da herhangi bir Bankada adınıza hesap açılması gerkmektedir.
8. Bulgaristan’da devamlı oturacağınıza dair Bulgaristan Noterinden tasdikli Deklaratsia (Taahhütname)
9. Bulgaristan’da yapılmış Kira Kontratı
10. Seyahat-Sağlık Sigortasınızın Sigorta poliçesi sisteminden kesilmiş olması gerekir ve istenilen vize süresini kapsamalıdır. Sigortanızı şirketimizde kestirebilirsiniz